Sim Tứ Quý 3 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0567.06.3333 20.900.000 36 Đặt mua
2 Reddi 0559.97.3333 30.300.000 47 Đặt mua
3 Reddi 0559.65.3333 24.400.000 42 Đặt mua
4 Vietnamobile 05.8989.3333 88.000.000 51 Đặt mua
5 Reddi 0559.01.3333 26.300.000 32 Đặt mua
6 Vietnamobile 05870.33333 72.100.000 35 Đặt mua
7 Reddi 0559.66.3333 36.000.000 43 Đặt mua
8 Vietnamobile 0587.27.3333 18.100.000 41 Đặt mua
9 Reddi 0559.98.3333 34.300.000 48 Đặt mua
10 Reddi 0559.76.3333 24.400.000 44 Đặt mua
11 Vietnamobile 0583.70.3333 11.000.000 35 Đặt mua
12 Reddi 05594.33333 54.200.000 38 Đặt mua
13 Reddi 0559.38.3333 30.300.000 42 Đặt mua
14 Vietnamobile 058.3333333 999.000.000 34 Đặt mua
15 Vietnamobile 0528.87.3333 11.000.000 42 Đặt mua
16 Reddi 0559.96.3333 30.300.000 46 Đặt mua
17 Vietnamobile 0567.71.3333 25.000.000 38 Đặt mua
18 Vietnamobile 0589.333.333 250.000.000 40 Đặt mua
19 Vietnamobile 0564.48.3333 9.990.000 39 Đặt mua
20 Reddi 0559.62.3333 24.400.000 39 Đặt mua
21 Vietnamobile 0586.00.3333 15.000.000 31 Đặt mua
22 Reddi 0559.11.3333 30.300.000 33 Đặt mua
23 Vietnamobile 0528.01.3333 14.800.000 28 Đặt mua
24 Vietnamobile 0589.47.3333 7.890.000 45 Đặt mua