Sim Thất Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 094.8888888 7.799.000.000 69 Đặt mua
2 Viettel 033.777.7777 2.222.000.000 55 Đặt mua
3 Vietnamobile 052.3333333 888.000.000 28 Đặt mua
4 Viettel 097.5555555 4.667.000.000 51 Đặt mua
5 Vinaphone 0945.555.555 5.000.000.000 48 Đặt mua
6 Vietnamobile 056.2222222 688.000.000 25 Đặt mua
7 Vinaphone 088.6666666 6.600.000.000 58 Đặt mua
8 Máy bàn 0254.777.7777 150.000.000 60 Đặt mua
9 Vinaphone 094.2222222 2.500.000.000 27 Đặt mua
10 Máy bàn 0292.7777777 1.250.000.000 62 Đặt mua
11 Máy bàn 0222.8888888 9.000.000.000 62 Đặt mua
12 Viettel 098.4444444 2.500.000.000 45 Đặt mua
13 Viettel 035.2222222 1.050.000.000 22 Đặt mua
14 Viettel 033.4444444 1.500.000.000 34 Đặt mua
15 Máy bàn 0235.777.7777 200.000.000 59 Đặt mua
16 Máy bàn 024.39999999 1.200.000.000 72 Đặt mua
17 Viettel 096.2222222 3.500.000.000 29 Đặt mua
18 Viettel 032.6666666 1.800.000.000 47 Đặt mua
19 Vinaphone 091.3333333 8.000.000.000 31 Đặt mua
20 Vinaphone 081.4444444 1.200.000.000 37 Đặt mua
21 Vietnamobile 092.7777777 3.900.000.000 60 Đặt mua
22 Vietnamobile 056.3333333 999.000.000 32 Đặt mua
23 Vinaphone 082.6666666 4.011.200.000 52 Đặt mua
24 Viettel 034.8888888 2.778.000.000 63 Đặt mua