Sim Tam Hoa Kép

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0702.555.666 80.000.000 42 Đặt mua
2 Mobifone 0775.777.111 27.000.000 43 Đặt mua
3 Mobifone 0765.222.777 40.000.000 45 Đặt mua
4 Mobifone 0767.666.000 23.000.000 38 Đặt mua
5 Mobifone 0764.111.777 40.000.000 41 Đặt mua
6 Mobifone 0767.666.444 23.000.000 50 Đặt mua
7 Mobifone 0765.666.111 27.000.000 39 Đặt mua
8 Vinaphone 0837.444.111 21.000.000 33 Đặt mua
9 Mobifone 0765.333.000 27.000.000 27 Đặt mua
10 Mobifone 0765.888.777 36.000.000 63 Đặt mua
11 Mobifone 0794.777.666 33.000.000 59 Đặt mua
12 Vinaphone 0823.777.111 21.000.000 37 Đặt mua
13 Mobifone 0783.666.333 40.000.000 45 Đặt mua
14 Mobifone 0765.888.333 40.000.000 51 Đặt mua
15 Mobifone 0778.999.777 40.000.000 70 Đặt mua
16 Mobifone 0775.666.000 20.000.000 37 Đặt mua
17 Mobifone 0768.666.555 30.000.000 54 Đặt mua
18 Vinaphone 0823.000.222 19.000.000 19 Đặt mua
19 Vinaphone 08.33333.111 45.000.000 26 Đặt mua
20 Vinaphone 0822.000.777 50.000.000 33 Đặt mua
21 Vinaphone 0845.999.555 30.000.000 59 Đặt mua
22 Vinaphone 0858.333.444 33.000.000 42 Đặt mua
23 Vinaphone 0827.000.222 16.000.000 23 Đặt mua
24 Vinaphone 0823.000.777 30.000.000 34 Đặt mua
25 Vinaphone 0825.444.000 7.900.000 27 Đặt mua
26 Vinaphone 0827.222.444 18.000.000 35 Đặt mua
27 Vinaphone 0829.000.222 20.000.000 25 Đặt mua
28 Vinaphone 0839.888.666 150.000.000 62 Đặt mua
29 Viettel 0329.555.999 131.000.000 56 Đặt mua
30 Mobifone 0782.666.222 23.500.000 41 Đặt mua
31 Mobifone 0901.888.000 79.000.000 34 Đặt mua
32 Mobifone 0905.888.666 650.000.000 56 Đặt mua
33 Vinaphone 0817.333.000 13.500.000 25 Đặt mua
34 Máy bàn 0239.7777.888 25.000.000 66 Đặt mua
35 Vietnamobile 0566.555.222 49.500.000 38 Đặt mua
36 Vietnamobile 0566.111.777 28.000.000 41 Đặt mua
37 Mobifone 070.6888.444 12.100.000 49 Đặt mua
38 Vietnamobile 0588.000.111 6.200.000 24 Đặt mua
39 Mobifone 0907.666.333 135.000.000 43 Đặt mua
40 Viettel 0339.777.555 40.000.000 51 Đặt mua
41 Vinaphone 0837.666.000 18.000.000 36 Đặt mua
42 Viettel 0396.000.222 38.200.000 24 Đặt mua
43 Vietnamobile 0586.111.444 6.450.000 34 Đặt mua
44 Viettel 0384.777.000 10.700.000 36 Đặt mua
45 Viettel 0377.444.666 91.600.000 47 Đặt mua
46 Viettel 0328.000.888 46.000.000 37 Đặt mua
47 Vietnamobile 0528.000.666 12.700.000 33 Đặt mua
48 Mobifone 0784.777.888 100.000.000 64 Đặt mua
49 Mobifone 0778.555.333 46.000.000 46 Đặt mua
50 Mobifone 0784.555.111 12.000.000 37 Đặt mua
51 Viettel 0983.999.888 550.000.000 71 Đặt mua
52 Vinaphone 0847.444.000 8.800.000 31 Đặt mua
53 Viettel 0393.000.666 78.700.000 33 Đặt mua
54 Viettel 0387.999.000 40.000.000 45 Đặt mua
55 Vietnamobile 0523.333.777 8.709.000 40 Đặt mua
56 Vietnamobile 0522.777.333 5.250.000 39 Đặt mua
57 Vinaphone 0888.999.888 1.800.000.000 75 Đặt mua
58 Mobifone 0764.000.555 20.000.000 32 Đặt mua
59 Viettel 0354.777.666 27.000.000 51 Đặt mua
60 Mobifone 0788.444.666 45.000.000 53 Đặt mua
61 Mobifone 076.7777.111 18.000.000 44 Đặt mua
62 Viettel 0398.333.888 119.000.000 53 Đặt mua
63 Viettel 0342.666.000 14.700.000 27 Đặt mua
64 Vinaphone 0824.888.111 24.000.000 41 Đặt mua
65 Vietnamobile 0569.222.444 8.709.000 38 Đặt mua
66 Mobifone 0764.555.666 90.600.000 50 Đặt mua
67 Viettel 0352.444.333 18.000.000 31 Đặt mua
68 Mobifone 076.2777.555 22.000.000 51 Đặt mua
69 Vietnamobile 0582.777.333 5.250.000 45 Đặt mua
70 Vinaphone 084.5555.777 98.500.000 53 Đặt mua