Sim Tam Hoa Kép

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0983.333.111 85.000.000 32 Đặt mua
2 Vinaphone 0915.111.888 268.000.000 42 Đặt mua
3 Viettel 0978.888.777 234.000.000 69 Đặt mua
4 Viettel 0971.111.666 239.000.000 38 Đặt mua
5 Mobifone 0903.000.111 179.000.000 15 Đặt mua
6 Vinaphone 0913.000.333 199.000.000 22 Đặt mua
7 Vinaphone 0912.777.999 899.000.000 60 Đặt mua
8 Mobifone 0901.999.111 106.000.000 40 Đặt mua
9 Vinaphone 0943.666.999 310.000.000 61 Đặt mua
10 Vinaphone 0917.111.888 222.000.000 44 Đặt mua
11 Viettel 0962.222.888 379.000.000 47 Đặt mua
12 Viettel 0984.333.888 288.000.000 54 Đặt mua
13 Vinaphone 0941.999.888 168.000.000 65 Đặt mua
14 Viettel 0963.111.888 245.000.000 45 Đặt mua
15 Viettel 0981.888.999 999.000.000 69 Đặt mua
16 Viettel 0981.000.888 239.000.000 42 Đặt mua
17 Mobifone 0935.999.333 112.000.000 53 Đặt mua
18 Viettel 0979.333.666 488.000.000 52 Đặt mua
19 Viettel 0988.111.888 688.000.000 52 Đặt mua
20 Vinaphone 0946.222.888 179.000.000 49 Đặt mua
21 Viettel 0986.666.888 1.999.000.000 65 Đặt mua
22 Vinaphone 0916.555.666 488.000.000 49 Đặt mua
23 Mobifone 0931.222.999 234.000.000 46 Đặt mua
24 Viettel 0964.999.222 65.000.000 52 Đặt mua