Sim Tam Hoa 9 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0888.778.999 68.000.000 73 Đặt mua
2 Vinaphone 085.8899999 799.000.000 74 Đặt mua
3 Vinaphone 0818.952.999 8.750.000 60 Đặt mua
4 Vinaphone 0828.265.999 8.380.000 58 Đặt mua
5 Vinaphone 0857.202.999 7.500.000 51 Đặt mua
6 Vinaphone 0826.925.999 8.000.000 59 Đặt mua
7 Vinaphone 0812.592.999 7.190.000 54 Đặt mua
8 Vinaphone 0818.532.999 5.000.000 54 Đặt mua
9 Vinaphone 0857.583.999 6.000.000 63 Đặt mua
10 Vinaphone 0857.712.999 5.500.000 57 Đặt mua
11 Vinaphone 0838.162.999 8.750.000 55 Đặt mua
12 Vinaphone 0832.796.999 7.130.000 62 Đặt mua
13 Vinaphone 0829.735.999 5.130.000 61 Đặt mua
14 Vinaphone 0829.632.999 7.130.000 57 Đặt mua
15 Vinaphone 0825.276.999 5.500.000 57 Đặt mua
16 Vinaphone 0838.67.1999 7.630.000 60 Đặt mua
17 Vinaphone 0849.605.999 3.300.000 59 Đặt mua
18 Vinaphone 0816.796.999 8.380.000 64 Đặt mua
19 Vinaphone 0849.07.09.99 5.000.000 55 Đặt mua
20 Vinaphone 0818.615.999 8.000.000 56 Đặt mua
21 Vinaphone 0858.376.999 6.000.000 64 Đặt mua
22 Vinaphone 0827.583.999 5.880.000 60 Đặt mua
23 Vinaphone 0853.587.999 4.500.000 63 Đặt mua
24 Vinaphone 0842.736.999 3.600.000 57 Đặt mua