Sim Tam Hoa 9 Đầu Số 07

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0779.222.999 115.000.000 56 Đặt mua
2 Mobifone 0768.958.999 6.200.000 70 Đặt mua
3 Mobifone 0767.178.999 7.700.000 63 Đặt mua
4 Mobifone 0776.105.999 4.800.000 53 Đặt mua
5 Mobifone 0708.973.999 4.800.000 61 Đặt mua
6 Mobifone 0769.957.999 6.700.000 70 Đặt mua
7 Mobifone 07.6789.2999 20.000.000 66 Đặt mua
8 Mobifone 0778.802.999 6.700.000 59 Đặt mua
9 Mobifone 0775.936.999 4.800.000 64 Đặt mua
10 Mobifone 0708.982.999 5.700.000 61 Đặt mua
11 Mobifone 0778.873.999 6.200.000 67 Đặt mua
12 Mobifone 0769.670.999 5.700.000 62 Đặt mua
13 Mobifone 0775.673.999 5.700.000 62 Đặt mua
14 Mobifone 07.76.76.1999 10.300.000 61 Đặt mua
15 Mobifone 0775.674.999 3.800.000 63 Đặt mua
16 Mobifone 0775.05.1999 6.700.000 52 Đặt mua
17 Mobifone 0776.902.999 4.800.000 58 Đặt mua
18 Mobifone 0703.88.1999 22.000.000 54 Đặt mua
19 Mobifone 0765.850.999 4.800.000 58 Đặt mua
20 Mobifone 0764.666.999 50.000.000 62 Đặt mua
21 Mobifone 0772.028.999 6.200.000 53 Đặt mua
22 Mobifone 0776.903.999 4.800.000 59 Đặt mua
23 Mobifone 0778.896.999 7.700.000 72 Đặt mua
24 Mobifone 079.3456.999 79.000.000 61 Đặt mua