Sim Tam Hoa 5 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0367.555555 430.000.000 46 Đặt mua
2 Viettel 0366.871.555 2.200.000 46 Đặt mua
3 Viettel 0366.402.555 2.200.000 36 Đặt mua
4 Viettel 0366.754.555 2.200.000 46 Đặt mua
5 Viettel 0366.704.555 2.200.000 41 Đặt mua
6 Viettel 0366.740.555 2.200.000 41 Đặt mua
7 Viettel 0366.702.555 2.200.000 39 Đặt mua
8 Viettel 0366.910.555 2.200.000 40 Đặt mua
9 Viettel 0366.408.555 2.200.000 42 Đặt mua
10 Viettel 0366.249.555 2.200.000 45 Đặt mua
11 Viettel 0374.16.5555 33.000.000 41 Đặt mua
12 Viettel 0366.278.555 2.500.000 47 Đặt mua
13 Viettel 0352.17.5555 30.000.000 38 Đặt mua
14 Viettel 0366.738.555 2.500.000 48 Đặt mua
15 Viettel 0372.101.555 3.000.000 29 Đặt mua
16 Viettel 0366.172.555 2.200.000 40 Đặt mua
17 Viettel 0365.404.555 3.000.000 37 Đặt mua
18 Viettel 0366.924.555 2.200.000 45 Đặt mua
19 Viettel 0367.454.555 3.000.000 44 Đặt mua
20 Viettel 0366.176.555 2.200.000 44 Đặt mua
21 Viettel 0365.447.555 3.000.000 44 Đặt mua
22 Viettel 0368.837.555 2.200.000 50 Đặt mua
23 Viettel 0384.559.555 13.100.000 49 Đặt mua
24 Viettel 0333.073.555 7.500.000 34 Đặt mua