Sim Ngũ Quý Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 033.80.88888 350.000.000 54 Đặt mua
2 Viettel 037.26.77777 160.000.000 53 Đặt mua
3 Viettel 03363.55555 225.200.000 40 Đặt mua
4 Viettel 038.7899999 494.000.000 71 Đặt mua
5 Viettel 0373.177.777 174.000.000 49 Đặt mua
6 Viettel 038.33.88888 500.000.000 57 Đặt mua
7 Viettel 03535.99999 426.000.000 61 Đặt mua
8 Viettel 035.28.22222 112.000.000 28 Đặt mua
9 Viettel 034.30.22222 75.000.000 20 Đặt mua
10 Viettel 03.868.66666 599.000.000 55 Đặt mua
11 Viettel 03.656.88888 416.000.000 60 Đặt mua
12 Viettel 0377.500000 37.400.000 22 Đặt mua
13 Viettel 03529.33333 110.000.000 34 Đặt mua
14 Viettel 034.62.33333 86.000.000 30 Đặt mua
15 Viettel 03562.99999 378.000.000 61 Đặt mua
16 Viettel 03861.66666 324.200.000 48 Đặt mua
17 Viettel 037.45.88888 177.000.000 59 Đặt mua
18 Viettel 03342.99999 179.000.000 57 Đặt mua
19 Viettel 03361.99999 399.000.000 58 Đặt mua
20 Viettel 03.887.55555 130.000.000 51 Đặt mua
21 Viettel 03542.55555 108.000.000 39 Đặt mua
22 Viettel 037.22.88888 225.000.000 54 Đặt mua
23 Viettel 03632.55555 117.000.000 39 Đặt mua
24 Viettel 038.64.88888 176.000.000 61 Đặt mua