Sim Ngũ Quý 4 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 058.37.44444 18.700.000 43 Đặt mua
2 Vietnamobile 05899.44444 42.600.000 51 Đặt mua
3 Vietnamobile 056.35.44444 18.600.000 39 Đặt mua
4 Reddi 05592.44444 22.400.000 41 Đặt mua
5 Vietnamobile 05233.44444 42.600.000 33 Đặt mua
6 Vietnamobile 05891.44444 33.600.000 43 Đặt mua
7 Reddi 05597.44444 22.400.000 46 Đặt mua
8 Vietnamobile 05829.44444 33.600.000 44 Đặt mua
9 Vietnamobile 05822.44444 42.600.000 37 Đặt mua
10 Vietnamobile 05668.44444 61.700.000 45 Đặt mua
11 Vietnamobile 05228.44444 47.500.000 37 Đặt mua
12 Vietnamobile 05833.44444 61.700.000 39 Đặt mua
13 Vietnamobile 05697.44444 33.600.000 47 Đặt mua
14 Reddi 05591.44444 22.400.000 40 Đặt mua