Sim Ngũ Quý 1

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 097.48.11111 128.000.000 33 Đặt mua
2 Viettel 096.58.11111 148.000.000 33 Đặt mua
3 Viettel 09893.11111 199.000.000 34 Đặt mua
4 Vinaphone 09444.11111 168.000.000 26 Đặt mua
5 Viettel 086.58.11111 77.000.000 32 Đặt mua
6 Viettel 086.99.11111 145.000.000 37 Đặt mua
7 Viettel 098.49.11111 99.900.000 35 Đặt mua
8 Viettel 086.98.11111 89.000.000 36 Đặt mua
9 Viettel 086.50.11111 59.000.000 24 Đặt mua
10 Viettel 086.85.11111 83.000.000 32 Đặt mua
11 Viettel 08.689.11111 106.000.000 36 Đặt mua
12 Viettel 08.663.11111 83.000.000 28 Đặt mua
13 Viettel 098.45.11111 123.000.000 31 Đặt mua
14 Viettel 098.14.11111 162.000.000 27 Đặt mua
15 Viettel 098.37.11111 168.000.000 32 Đặt mua
16 Viettel 097.84.11111 123.000.000 33 Đặt mua
17 Viettel 08.662.11111 83.000.000 27 Đặt mua
18 Viettel 098.73.11111 168.000.000 32 Đặt mua
19 Viettel 086.55.11111 118.000.000 29 Đặt mua
20 Viettel 097.13.11111 179.000.000 25 Đặt mua
21 Viettel 08.696.11111 118.000.000 34 Đặt mua
22 Viettel 098.70.11111 128.000.000 29 Đặt mua
23 Viettel 096.87.11111 150.000.000 35 Đặt mua
24 Viettel 09.864.11111 128.000.000 32 Đặt mua
25 Viettel 08.669.11111 106.000.000 34 Đặt mua
26 Viettel 097.94.11111 139.000.000 34 Đặt mua
27 Viettel 086.59.11111 77.000.000 33 Đặt mua
28 Vinaphone 08287.11111 80.000.000 30 Đặt mua
29 Vinaphone 085.79.11111 105.000.000 34 Đặt mua
30 Vinaphone 091.77.11111 398.000.000 29 Đặt mua
31 Viettel 098.63.11111 199.000.000 31 Đặt mua
32 Vinaphone 08.19811111 110.000.000 31 Đặt mua
33 Vinaphone 085.68.11111 110.000.000 32 Đặt mua
34 Mobifone 090.52.11111 209.000.000 21 Đặt mua
35 Viettel 08688.11111 158.000.000 35 Đặt mua
36 Máy bàn 028.222.11111 100.000.000 21 Đặt mua
37 iTelecom 08760.11111 58.000.000 26 Đặt mua
38 Viettel 096.15.11111 199.000.000 26 Đặt mua
39 Vietnamobile 092.69.11111 129.000.000 31 Đặt mua
40 Viettel 03537.11111 75.000.000 23 Đặt mua
41 Viettel 097.30.11111 165.000.000 24 Đặt mua
42 Viettel 0986.011111 194.000.000 28 Đặt mua
43 Mobifone 090.43.11111 172.000.000 21 Đặt mua
44 Vietnamobile 092.12.11111 189.000.000 19 Đặt mua
45 Viettel 096.1011111 190.000.000 21 Đặt mua
46 Viettel 035.99.11111 99.000.000 31 Đặt mua
47 Vinaphone 088.98.11111 75.300.000 38 Đặt mua
48 Vinaphone 085.24.11111 39.000.000 24 Đặt mua
49 Mobifone 090.55.11111 189.000.000 24 Đặt mua
50 Vietnamobile 05884.11111 35.500.000 30 Đặt mua
51 Viettel 08653.11111 47.500.000 27 Đặt mua
52 Viettel 03635.11111 76.000.000 22 Đặt mua
53 Viettel 0357.3.11111 45.000.000 23 Đặt mua
54 Viettel 097.10.11111 186.000.000 22 Đặt mua
55 Vietnamobile 05887.11111 40.400.000 33 Đặt mua
56 Vinaphone 08376.11111 50.000.000 29 Đặt mua
57 Vinaphone 08884.11111 118.000.000 33 Đặt mua
58 Viettel 03365.11111 68.000.000 22 Đặt mua
59 Vinaphone 081.47.11111 45.000.000 25 Đặt mua
60 Viettel 03935.11111 62.200.000 25 Đặt mua
DMCA.com Protection Status