Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0961.22.0505 3.300.000 30 Đặt mua
2 Viettel 097.123.0505 7.300.000 32 Đặt mua
3 Viettel 0971.21.0505 1.700.000 30 Đặt mua
4 Viettel 09.6116.0505 7.900.000 33 Đặt mua
5 Viettel 09.8118.0505 7.300.000 37 Đặt mua
6 Viettel 0971.12.0505 1.700.000 30 Đặt mua
7 Mobifone 0797.98.2005 1.830.000 47 Đặt mua
8 Mobifone 0707.83.2005 2.600.000 32 Đặt mua
9 Mobifone 07.03.03.2005 5.000.000 20 Đặt mua
10 Mobifone 0777.14.05.05 1.980.000 36 Đặt mua
11 Mobifone 0798.85.2005 1.830.000 44 Đặt mua
12 Mobifone 0932.13.05.05 2.280.000 28 Đặt mua
13 Viettel 0394.46.2005 1.830.000 33 Đặt mua
14 Viettel 0365.46.2005 1.830.000 31 Đặt mua
15 Vinaphone 0828.21.06.05 910.000 32 Đặt mua
16 Mobifone 0765.61.2005 1.830.000 32 Đặt mua
17 Vietnamobile 0564.09.2005 810.000 31 Đặt mua
18 Viettel 0344.47.2005 1.830.000 29 Đặt mua
19 Mobifone 0778.76.2005 2.130.000 42 Đặt mua
20 Mobifone 0931.16.05.05 2.280.000 30 Đặt mua
21 Mobifone 0708.76.2005 2.130.000 35 Đặt mua
22 Vinaphone 0918.13.2005 2.800.000 29 Đặt mua
23 Vinaphone 0888.06.04.05 980.000 39 Đặt mua
24 Mobifone 0764.47.2005 1.830.000 35 Đặt mua
25 Mobifone 0785.95.2005 1.830.000 41 Đặt mua
26 Mobifone 0707.87.2005 2.600.000 36 Đặt mua
27 Viettel 0389.81.2005 1.830.000 36 Đặt mua
28 Viettel 0377.10.0505 980.000 28 Đặt mua
29 Viettel 0375.53.2005 1.830.000 30 Đặt mua
30 Mobifone 0778.05.04.05 980.000 36 Đặt mua
31 Mobifone 0786.28.05.05 1.100.000 41 Đặt mua
32 Mobifone 0934.09.05.05 2.500.000 35 Đặt mua
33 Mobifone 0764.92.2005 1.830.000 35 Đặt mua
34 Mobifone 0764.60.2005 1.180.000 30 Đặt mua
35 Mobifone 0767.53.2005 1.830.000 35 Đặt mua
36 Viettel 0328.27.2005 1.830.000 29 Đặt mua
37 Viettel 0352.41.2005 1.830.000 22 Đặt mua
38 Viettel 0384.78.2005 1.830.000 37 Đặt mua
39 Viettel 0388.22.2005 2.130.000 30 Đặt mua
40 Mobifone 0786.34.2005 1.830.000 35 Đặt mua
41 Mobifone 0707.35.2005 2.600.000 29 Đặt mua
42 Mobifone 0797.17.05.05 1.330.000 41 Đặt mua
43 Mobifone 0707.31.2005 2.600.000 25 Đặt mua
44 Viettel 0353.80.2005 1.180.000 26 Đặt mua
45 Viettel 0335.86.2005 2.130.000 32 Đặt mua
46 Mobifone 0775.64.2005 1.830.000 36 Đặt mua
47 Mobifone 0907.06.01.05 1.680.000 28 Đặt mua
48 Vinaphone 08.18.01.2005 5.000.000 25 Đặt mua
49 Mobifone 0786.70.2005 1.180.000 35 Đặt mua
50 Vietnamobile 0567.42.2005 880.000 31 Đặt mua
51 Viettel 0359.76.2005 1.830.000 37 Đặt mua
52 Mobifone 0792.03.04.05 3.000.000 30 Đặt mua
53 Vinaphone 0839.08.08.05 980.000 41 Đặt mua
54 Mobifone 0704.41.2005 1.830.000 23 Đặt mua
55 Vinaphone 0888.02.06.05 980.000 37 Đặt mua
56 Mobifone 0775.02.05.05 1.330.000 31 Đặt mua
57 Viettel 0387.22.2005 2.130.000 29 Đặt mua
58 Viettel 0372.150.105 700.000 24 Đặt mua
59 Viettel 0972.07.06.05 1.100.000 36 Đặt mua
60 Viettel 0369.84.2005 1.830.000 37 Đặt mua
DMCA.com Protection Status