Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0792.03.03.04 1.100.000 28 Đặt mua
2 Viettel 0358.22.2004 2.130.000 26 Đặt mua
3 Mobifone 0765.81.2004 1.830.000 33 Đặt mua
4 Vinaphone 0889.01.08.04 910.000 38 Đặt mua
5 Vinaphone 0859.21.09.04 770.000 38 Đặt mua
6 Viettel 0353.61.2004 1.830.000 24 Đặt mua
7 Mobifone 0764.13.2004 1.830.000 27 Đặt mua
8 Viettel 0394.46.2004 1.830.000 32 Đặt mua
9 Viettel 0977.26.01.04 1.100.000 36 Đặt mua
10 Viettel 0356.43.2004 1.830.000 27 Đặt mua
11 Mobifone 0786.04.06.04 980.000 35 Đặt mua
12 Viettel 0367.52.2004 1.830.000 29 Đặt mua
13 Mobifone 0938.23.04.04 2.050.000 33 Đặt mua
14 Viettel 0385.35.2004 1.830.000 30 Đặt mua
15 Mobifone 0767.47.2004 1.830.000 37 Đặt mua
16 Viettel 0388.04.02.04 980.000 29 Đặt mua
17 Viettel 0984.30.04.04 2.280.000 32 Đặt mua
18 Vinaphone 0948.09.07.04 1.250.000 41 Đặt mua
19 Viettel 0358.21.2004 1.830.000 25 Đặt mua
20 Mobifone 0774.77.2004 2.130.000 38 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.06.02.04 980.000 36 Đặt mua
22 Mobifone 0765.32.2004 1.830.000 29 Đặt mua
23 Vinaphone 0836.72.2004 1.830.000 32 Đặt mua
24 Viettel 0974.06.01.04 1.100.000 31 Đặt mua
25 Mobifone 0764.98.2004 1.830.000 40 Đặt mua
26 Mobifone 0707.81.2004 2.600.000 29 Đặt mua
27 Viettel 0387.22.2004 2.130.000 28 Đặt mua
28 Viettel 0985.69.2004 2.800.000 43 Đặt mua
29 Viettel 0366.48.2004 1.830.000 33 Đặt mua
30 Mobifone 0797.71.2004 1.830.000 37 Đặt mua
31 Mobifone 0786.28.04.04 1.100.000 39 Đặt mua
32 Mobifone 0932.10.04.04 2.050.000 23 Đặt mua
33 Vinaphone 0947.11.01.04 1.100.000 27 Đặt mua
34 Vietnamobile 0584.86.2004 810.000 37 Đặt mua
35 Mobifone 0707.85.2004 2.600.000 33 Đặt mua
36 Viettel 0377.09.0404 1.100.000 34 Đặt mua
37 Vinaphone 0949.89.2004 2.280.000 45 Đặt mua
38 Viettel 0353.16.2004 1.830.000 24 Đặt mua
39 Viettel 0333.28.2004 3.000.000 25 Đặt mua
40 Mobifone 0777.95.2004 3.000.000 41 Đặt mua
41 Vinaphone 0828.21.02.04 910.000 27 Đặt mua
42 Viettel 0973.09.11.04 1.330.000 34 Đặt mua
43 Mobifone 093.21.4.2004 3.300.000 25 Đặt mua
44 Viettel 0969.29.06.04 1.330.000 45 Đặt mua
45 Mobifone 0775.02.01.04 1.100.000 26 Đặt mua
46 Viettel 0377.01.0404 1.100.000 26 Đặt mua
47 Vinaphone 0888.07.10.04 840.000 36 Đặt mua
48 Vinaphone 0846.28.08.04 770.000 40 Đặt mua
49 Vinaphone 0836.29.03.04 770.000 35 Đặt mua
50 Mobifone 0786.04.02.04 980.000 31 Đặt mua
51 Mobifone 0773.98.2004 1.830.000 40 Đặt mua
52 Mobifone 0769.76.2004 1.830.000 41 Đặt mua
53 Vinaphone 0853.07.0404 1.100.000 31 Đặt mua
54 Vinaphone 0889.01.07.04 910.000 37 Đặt mua
55 Vinaphone 0946.09.07.04 1.250.000 39 Đặt mua
56 Viettel 0377.10.0404 980.000 26 Đặt mua
57 Vinaphone 0945.3111.04 630.000 28 Đặt mua
58 Viettel 0357.26.2004 1.830.000 29 Đặt mua
59 Vinaphone 0888.300.304 980.000 34 Đặt mua
60 Mobifone 0778.72.2004 2.130.000 37 Đặt mua
DMCA.com Protection Status