Sim Năm Sinh 1993

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0938.06.10.93 1.330.000 39 Đặt mua
2 Mobifone 0707.86.1993 2.900.000 50 Đặt mua
3 Vinaphone 0888.08.07.93 1.600.000 51 Đặt mua
4 Viettel 0966.27.05.93 1.750.000 47 Đặt mua
5 Mobifone 0707.81.1993 2.600.000 45 Đặt mua
6 Mobifone 0797.59.1993 1.680.000 59 Đặt mua
7 Viettel 0965.23.04.93 1.680.000 41 Đặt mua
8 Mobifone 0764.08.1993 1.830.000 47 Đặt mua
9 Vinaphone 0828.04.07.93 910.000 41 Đặt mua
10 Vietnamobile 0587.75.1993 810.000 54 Đặt mua
11 Mobifone 07.9993.1993 2.500.000 59 Đặt mua
12 Mobifone 0765.77.1993 2.130.000 54 Đặt mua
13 Vinaphone 0888.04.01.93 1.600.000 41 Đặt mua
14 Mobifone 0786.70.1993 1.180.000 50 Đặt mua
15 Vinaphone 0888.04.10.93 1.600.000 41 Đặt mua
16 Mobifone 0769.61.1993 1.830.000 51 Đặt mua
17 Mobifone 0785.19.1993 1.830.000 52 Đặt mua
18 Mobifone 0764.52.1993 1.830.000 46 Đặt mua
19 Mobifone 0777.81.1993 3.000.000 52 Đặt mua
20 Vinaphone 0888.28.04.93 1.600.000 50 Đặt mua
21 Vietnamobile 0584.20.1993 810.000 41 Đặt mua
22 Mobifone 0703.25.1993 1.680.000 39 Đặt mua
23 Viettel 0365.46.1993 1.830.000 46 Đặt mua
24 Viettel 0398.16.12.93 980.000 42 Đặt mua
25 Vinaphone 0853.09.09.93 1.330.000 46 Đặt mua
26 Mobifone 0786.67.1993 1.680.000 56 Đặt mua
27 Viettel 0974.27.06.93 1.680.000 47 Đặt mua
28 Mobifone 0766.15.1993 1.830.000 47 Đặt mua
29 Mobifone 0901.25.09.93 2.050.000 38 Đặt mua
30 Mobifone 0788.46.1993 1.830.000 55 Đặt mua
31 Vinaphone 0813.24.06.93 770.000 36 Đặt mua
32 Mobifone 0764.98.1993 1.830.000 56 Đặt mua
33 Vietnamobile 0587.66.1993 810.000 54 Đặt mua
34 Mobifone 0784.88.1993 2.130.000 57 Đặt mua
35 Mobifone 0703.61.1993 1.830.000 39 Đặt mua
36 Vinaphone 0916.02.04.93 1.600.000 34 Đặt mua
37 Vinaphone 0914.28.05.93 1.600.000 41 Đặt mua
38 Viettel 0967.27.02.93 1.680.000 45 Đặt mua
39 Vinaphone 0829.14.1993 1.830.000 46 Đặt mua
40 Mobifone 0773.71.1993 1.830.000 47 Đặt mua
41 Vinaphone 0918.27.06.93 1.600.000 45 Đặt mua
42 Vinaphone 0888.05.02.93 1.600.000 43 Đặt mua
43 Mobifone 0707.33.1993 2.600.000 42 Đặt mua
44 Mobifone 0784.34.1993 1.830.000 48 Đặt mua
45 Mobifone 077.5.02.1993 1.900.000 43 Đặt mua
46 Mobifone 0796.06.1993 1.830.000 50 Đặt mua
47 Vinaphone 0942.16.12.93 1.250.000 37 Đặt mua
48 Vinaphone 0914.30.05.93 1.600.000 34 Đặt mua
49 Mobifone 0938.17.02.93 1.330.000 42 Đặt mua
50 Mobifone 0786.50.1993 1.180.000 48 Đặt mua
51 Viettel 0333.05.11.93 1.830.000 28 Đặt mua
52 Vinaphone 0916.25.06.93 1.600.000 41 Đặt mua
53 Vietnamobile 0587.43.1993 810.000 49 Đặt mua
54 Vinaphone 0942.09.10.93 1.600.000 37 Đặt mua
55 Mobifone 0785.97.1993 1.830.000 58 Đặt mua
56 Viettel 0972.05.04.93 1.680.000 39 Đặt mua
57 Mobifone 0774.63.1993 1.830.000 49 Đặt mua
58 Vinaphone 0914.28.06.93 1.600.000 42 Đặt mua
59 Vinaphone 0888.27.02.93 1.600.000 47 Đặt mua
60 Mobifone 0797.71.1993 1.830.000 53 Đặt mua
DMCA.com Protection Status