Sim Năm Sinh 1984

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1984 2.600.000 38 Đặt mua
2 Viettel 0333.43.1984 3.000.000 38 Đặt mua
3 Vietnamobile 0566.73.1984 810.000 49 Đặt mua
4 Viettel 0355.04.1984 1.830.000 39 Đặt mua
5 Viettel 0356.70.1984 1.180.000 43 Đặt mua
6 Mobifone 0765.89.1984 1.830.000 57 Đặt mua
7 Mobifone 0789.98.1984 3.000.000 63 Đặt mua
8 Mobifone 0796.01.1984 1.830.000 45 Đặt mua
9 Mobifone 0796.28.1984 1.830.000 54 Đặt mua
10 Mobifone 0703.59.1984 1.830.000 46 Đặt mua
11 Mobifone 0707.88.1984 3.000.000 52 Đặt mua
12 Mobifone 0798.35.1984 1.830.000 54 Đặt mua
13 Mobifone 0784.45.1984 1.830.000 50 Đặt mua
14 Vinaphone 08.18.01.1984 5.000.000 40 Đặt mua
15 Viettel 0366.41.1984 1.830.000 42 Đặt mua
16 Mobifone 0785.19.1984 1.830.000 52 Đặt mua
17 Mobifone 0707.31.1984 2.600.000 40 Đặt mua
18 Mobifone 0797.98.1984 1.830.000 62 Đặt mua
19 Mobifone 0795.04.1984 1.830.000 47 Đặt mua
20 Mobifone 0901.03.05.84 2.050.000 30 Đặt mua
21 Vinaphone 0829.63.1984 1.830.000 50 Đặt mua
22 Mobifone 0769.74.1984 1.830.000 55 Đặt mua
23 Mobifone 0703.48.1984 1.830.000 44 Đặt mua
24 Mobifone 0785.96.1984 1.830.000 57 Đặt mua
25 Mobifone 0707.32.1984 2.600.000 41 Đặt mua
26 Mobifone 077.5.02.1984 1.900.000 43 Đặt mua
27 Viettel 0383.92.1984 1.830.000 47 Đặt mua
28 Vinaphone 0914.28.03.84 1.600.000 39 Đặt mua
29 Vinaphone 0888.21.02.84 1.600.000 41 Đặt mua
30 Mobifone 0797.63.1984 1.830.000 54 Đặt mua
31 Mobifone 0938.03.11.84 1.330.000 37 Đặt mua
32 Mobifone 0707.35.1984 2.600.000 44 Đặt mua
33 Vinaphone 0942.15.02.84 1.250.000 35 Đặt mua
34 Mobifone 0766.15.1984 1.830.000 47 Đặt mua
35 Viettel 0353.97.1984 1.830.000 49 Đặt mua
36 Mobifone 0707.81.1984 2.600.000 45 Đặt mua
37 Viettel 0364.87.1984 1.830.000 50 Đặt mua
38 Viettel 0386.92.1984 1.830.000 50 Đặt mua
39 Mobifone 0794.08.1984 1.830.000 50 Đặt mua
40 Mobifone 0786.60.1984 1.180.000 49 Đặt mua
41 Vietnamobile 0564.10.1984 810.000 38 Đặt mua
42 Viettel 0353.21.1984 1.830.000 36 Đặt mua
43 Mobifone 0786.06.1984 1.830.000 49 Đặt mua
44 Vietnamobile 0584.83.1984 810.000 50 Đặt mua
45 Mobifone 0707.87.1984 2.600.000 51 Đặt mua
46 Mobifone 07.9993.1984 2.050.000 59 Đặt mua
47 Mobifone 0798.93.1984 1.680.000 58 Đặt mua
48 Vinaphone 0829.14.1984 1.830.000 46 Đặt mua
49 Mobifone 0769.60.1984 1.180.000 50 Đặt mua
50 Viettel 0373.37.1984 2.130.000 45 Đặt mua
51 Vinaphone 0813.34.1984 1.830.000 41 Đặt mua
52 Mobifone 0775.95.1984 1.830.000 55 Đặt mua
53 Vinaphone 0888.31.05.84 1.600.000 45 Đặt mua
54 Mobifone 0937.10.07.84 1.180.000 39 Đặt mua
55 Viettel 0387.94.1984 1.830.000 53 Đặt mua
56 Mobifone 0792.74.1984 1.830.000 51 Đặt mua
57 Mobifone 0777.92.1984 3.000.000 54 Đặt mua
58 Vinaphone 0888.04.09.84 1.600.000 49 Đặt mua
59 Mobifone 0777.93.1984 3.000.000 55 Đặt mua
60 Viettel 0348.21.1984 1.830.000 40 Đặt mua
DMCA.com Protection Status