Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0975.661.969 2.790.000 58 Đặt mua
2 Viettel 086.777.1969 7.200.000 60 Đặt mua
3 Viettel 0972.681.969 4.500.000 57 Đặt mua
4 Viettel 08.6666.1969 22.200.000 57 Đặt mua
5 Viettel 086.868.1969 8.850.000 61 Đặt mua
6 Viettel 086.999.1969 7.200.000 66 Đặt mua
7 Viettel 0962.861.969 4.500.000 56 Đặt mua
8 Viettel 0971.961.969 4.500.000 57 Đặt mua
9 Viettel 08.6789.1969 17.800.000 63 Đặt mua
10 Viettel 0866.561.969 450.000 56 Đặt mua
11 Viettel 0.333.651969 660.000 45 Đặt mua
12 Viettel 0867.631.969 449.000 55 Đặt mua
13 Viettel 0336.951.969 660.000 51 Đặt mua
14 Viettel 0971.411.969 660.000 47 Đặt mua
15 Viettel 0342.271.969 449.000 43 Đặt mua
16 Viettel 0862.511.969 660.000 47 Đặt mua
17 Viettel 0353.931.969 449.000 48 Đặt mua
18 Viettel 0352.661.969 660.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0326.621.969 449.000 44 Đặt mua
20 Viettel 0335.261.969 450.000 44 Đặt mua
21 Viettel 0328.481.969 449.000 50 Đặt mua
22 Viettel 0352.551.969 660.000 45 Đặt mua
23 Viettel 0352.311.969 660.000 39 Đặt mua
24 Viettel 0865.961.969 660.000 59 Đặt mua