Sim Năm Sinh 1963

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 09.22.09.1963 5.350.000 41 Đặt mua
2 Vinaphone 0888.41.1963 594.000 48 Đặt mua
3 Viettel 0974.97.1963 1.180.000 55 Đặt mua
4 Mobifone 0705.231.963 959.000 36 Đặt mua
5 Viettel 0389.28.1963 990.000 49 Đặt mua
6 Viettel 0339.94.1963 850.000 47 Đặt mua
7 Gmobile 0996.92.1963 490.000 54 Đặt mua
8 Viettel 0962.071.963 1.340.000 43 Đặt mua
9 Viettel 0346.72.1963 959.000 41 Đặt mua
10 Vinaphone 0856.3.6.1963 1.980.000 47 Đặt mua
11 Vinaphone 0944.32.1963 559.000 41 Đặt mua
12 Viettel 0964.76.1963 692.000 51 Đặt mua
13 Viettel 0868.21.1963 1.390.000 44 Đặt mua
14 Viettel 0338.4.3.1963 790.000 40 Đặt mua
15 Viettel 086.282.1963 780.000 45 Đặt mua
16 Viettel 0866.421.963 1.430.000 45 Đặt mua
17 Viettel 0976.85.1963 1.330.000 54 Đặt mua
18 Vietnamobile 05.28.03.1963 1.750.000 37 Đặt mua
19 Viettel 039.668.1963 1.190.000 51 Đặt mua
20 Vinaphone 0913.431.963 2.380.000 39 Đặt mua
21 Viettel 038388.1963 850.000 49 Đặt mua
22 Mobifone 0705.271.963 2.099.000 40 Đặt mua
23 Mobifone 0705.281.963 2.099.000 41 Đặt mua
24 Viettel 0387.44.1963 559.000 45 Đặt mua
25 Viettel 0352.05.1963 1.610.000 34 Đặt mua
26 Vinaphone 0828.081.963 5.350.000 45 Đặt mua
27 Viettel 0398.36.1963 2.009.000 48 Đặt mua
28 Viettel 034.789.1963 959.000 50 Đặt mua
29 Viettel 0988.17.1963 1.610.000 52 Đặt mua
30 iTelecom 0878.391.963 640.000 54 Đặt mua
31 Vinaphone 0888.13.1963 2.490.000 47 Đặt mua
32 Viettel 0399.181.963 840.000 49 Đặt mua
33 Vietnamobile 092.677.1963 559.000 50 Đặt mua
34 Viettel 0865.12.1963 980.000 41 Đặt mua
35 Viettel 0967.75.1963 1.990.000 53 Đặt mua
36 Viettel 033337.1963 1.980.000 38 Đặt mua
37 Viettel 0963.47.1963 1.100.000 48 Đặt mua
38 Vietnamobile 0922.1.7.1963 1.109.000 40 Đặt mua
39 Mobifone 0931.861.963 1.700.000 46 Đặt mua
40 Viettel 0384.751.963 890.000 46 Đặt mua
41 Vinaphone 0815.791.963 1.680.000 49 Đặt mua
42 Vietnamobile 0927.8.5.1963 770.000 50 Đặt mua
43 Vinaphone 0944.20.1963 1.340.000 38 Đặt mua
44 Viettel 0965.051.963 2.560.000 44 Đặt mua
45 Viettel 096140.1963 664.000 39 Đặt mua
46 Vietnamobile 0927.181.963 890.000 46 Đặt mua
47 Viettel 0965.74.1963 990.000 50 Đặt mua
48 Viettel 0971.21.1963 1.610.000 39 Đặt mua
49 Viettel 0375.52.1963 890.000 41 Đặt mua
50 Viettel 086668.1963 4.320.000 53 Đặt mua
51 Viettel 0347.41.1963 769.000 38 Đặt mua
52 Viettel 0962.59.1963 1.180.000 50 Đặt mua
53 Mobifone 0773.361.963 959.000 45 Đặt mua
54 Vinaphone 0946.191.963 1.390.000 48 Đặt mua
55 Vietnamobile 0582.681.963 690.000 48 Đặt mua
56 Mobifone 0773.341.963 2.099.000 43 Đặt mua
57 Vietnamobile 09.23.04.1963 7.140.000 37 Đặt mua
58 Viettel 0979.20.1963 1.290.000 46 Đặt mua
59 Viettel 097.453.1963 990.000 47 Đặt mua
60 iTelecom 087.993.1963 559.000 55 Đặt mua
61 iTelecom 0879.48.1963 559.000 55 Đặt mua
62 Viettel 0977.23.1963 1.090.000 47 Đặt mua
63 Viettel 0347.53.19.63 419.000 41 Đặt mua
64 Mobifone 0937.851.963 1.970.000 51 Đặt mua
65 Mobifone 0799.051.963 2.260.000 49 Đặt mua
66 Vietnamobile 092720.1963 559.000 39 Đặt mua
67 Vietnamobile 09.26.02.1963 5.350.000 38 Đặt mua
68 Viettel 0384.381.963 685.000 45 Đặt mua
69 Viettel 0353.97.1963 769.000 46 Đặt mua
70 Vietnamobile 0924.02.1963 1.690.000 36 Đặt mua