Sim Năm Sinh 1962

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0985.071.962 1.090.000 47 Đặt mua
2 Viettel 0979.261.962 1.050.000 51 Đặt mua
3 Viettel 0865.331.962 1.090.000 43 Đặt mua
4 Viettel 0969.60.1962 1.200.000 48 Đặt mua
5 Viettel 0865.22.1962 1.200.000 41 Đặt mua
6 Mobifone 09.07.04.1962 2.400.000 38 Đặt mua
7 Viettel 0978.93.1962 2.600.000 54 Đặt mua
8 Mobifone 0786.28.1962 1.680.000 49 Đặt mua
9 Viettel 0973.27.1962 1.900.000 46 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.68.1962 2.280.000 56 Đặt mua
11 Mobifone 0933.64.1962 1.900.000 43 Đặt mua
12 Mobifone 0932.55.1962 1.900.000 42 Đặt mua
13 Mobifone 0908.46.1962 1.830.000 45 Đặt mua
14 Mobifone 0933.65.1962 2.050.000 44 Đặt mua
15 Mobifone 0932.67.1962 1.900.000 45 Đặt mua
16 Vinaphone 0949.39.1962 2.200.000 52 Đặt mua
17 Viettel 0977.59.1962 2.600.000 55 Đặt mua
18 Mobifone 0932.62.1962 2.200.000 40 Đặt mua
19 Mobifone 0784.73.1962 1.830.000 47 Đặt mua
20 Viettel 0977.39.1962 2.600.000 53 Đặt mua
21 Viettel 0336.88.1962 1.830.000 46 Đặt mua
22 Viettel 0385.96.1962 1.830.000 49 Đặt mua
23 Vinaphone 0949.89.1962 2.280.000 57 Đặt mua
24 Mobifone 0931.261.962 1.600.000 39 Đặt mua