Sim Lục Quý 5 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0855.555.567 93.000.000 51 Đặt mua
2 Viettel 03.555555.74 40.000.000 44 Đặt mua
3 Viettel 03.555555.82 40.000.000 43 Đặt mua
4 Vinaphone 084.5555553 23.300.000 45 Đặt mua
5 Mobifone 077.555555.8 65.000.000 52 Đặt mua
6 Vinaphone 08.555555.31 15.000.000 42 Đặt mua
7 Viettel 03.555555.22 50.000.000 37 Đặt mua
8 Mobifone 078.555555.8 53.900.000 53 Đặt mua
9 Vinaphone 081.5555554 25.000.000 43 Đặt mua
10 Vinaphone 08.555555.83 68.400.000 49 Đặt mua
11 Mobifone 079.555555.2 81.500.000 48 Đặt mua
12 Viettel 03.555555.80 40.000.000 41 Đặt mua
13 Mobifone 079.555555.8 99.000.000 54 Đặt mua
14 Mobifone 079.555555.6 79.000.000 52 Đặt mua
15 Viettel 03.555555.32 40.000.000 38 Đặt mua
16 Mobifone 079.555555.1 39.000.000 47 Đặt mua
17 Mobifone 078.5555551 23.000.000 46 Đặt mua
18 Viettel 03.555555.62 40.000.000 41 Đặt mua
19 Viettel 03.555555.41 35.000.000 38 Đặt mua
20 Viettel 03.555555.72 40.000.000 42 Đặt mua
21 Vinaphone 084.555555.1 29.600.000 43 Đặt mua
22 Viettel 03.555555.27 35.000.000 42 Đặt mua
23 Viettel 03.555555.34 35.000.000 40 Đặt mua
24 Viettel 09.25555552 103.000.000 43 Đặt mua