Sim Lục Quý 1 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.8838388 12.700.000 62 Đặt mua
2 Mobifone 078.999.888.5 11.000.000 71 Đặt mua
3 Mobifone 070.888.222.8 12.700.000 45 Đặt mua
4 Mobifone 070.888.333.8 12.700.000 48 Đặt mua
5 Mobifone 079.888.999.1 10.500.000 68 Đặt mua
6 Mobifone 0765.79.68.79 12.500.000 64 Đặt mua
7 Mobifone 079.444.6060 13.000.000 40 Đặt mua
8 Mobifone 079.3456.555 11.500.000 49 Đặt mua
9 Mobifone 079.379.7799 10.500.000 67 Đặt mua
10 Mobifone 07.68.68.68.61 10.900.000 56 Đặt mua
11 Mobifone 079.888.999.5 12.700.000 72 Đặt mua
12 Mobifone 079.888.999.2 11.000.000 69 Đặt mua
13 Mobifone 079.777.8787 12.000.000 67 Đặt mua
14 Mobifone 0797.79.19.79 10.500.000 65 Đặt mua
15 Vinaphone 0941.89.83.86 15.000.000 56 Đặt mua
16 Vinaphone 0916.24.1666 18.000.000 41 Đặt mua
17 Mobifone 0901.338.555 19.000.000 39 Đặt mua
18 Vinaphone 0912.71.7799 20.000.000 52 Đặt mua
19 Viettel 0979.31.7799 20.000.000 61 Đặt mua
20 Vinaphone 08.1358.1358 10.000.000 42 Đặt mua
21 Vinaphone 08.1983.1996 12.600.000 54 Đặt mua
22 Vinaphone 0829.81.6868 10.000.000 56 Đặt mua
23 Vinaphone 08.363636.69 12.000.000 50 Đặt mua
24 Vinaphone 08.1982.1994 11.000.000 51 Đặt mua
25 Vinaphone 09.19.08.1997 16.000.000 53 Đặt mua
26 Vinaphone 08.8866.9866 10.000.000 65 Đặt mua
27 Vinaphone 0913.127.333 12.000.000 32 Đặt mua
28 Vinaphone 08.28.02.1990 12.000.000 39 Đặt mua
29 Vinaphone 0816.3333.86 12.000.000 41 Đặt mua
30 Vinaphone 0943.427.666 12.000.000 47 Đặt mua
31 Vinaphone 0816.191.191 13.000.000 37 Đặt mua
32 Vinaphone 08.19.07.2008 12.000.000 35 Đặt mua
33 Vinaphone 088.8686.966 12.600.000 65 Đặt mua
34 Vinaphone 0828.7979.68 16.000.000 64 Đặt mua
35 Vinaphone 08.18.06.1990 12.000.000 42 Đặt mua
36 Vinaphone 081.36666.36 12.600.000 45 Đặt mua
37 Vinaphone 0941.471.666 10.000.000 44 Đặt mua
38 Vinaphone 088888.1441 10.500.000 50 Đặt mua
39 Vinaphone 08.868686.31 10.000.000 54 Đặt mua
40 Vinaphone 082.666.1102 14.000.000 32 Đặt mua
41 Vinaphone 08.17.05.1997 12.000.000 47 Đặt mua
42 Vinaphone 0913.096.333 17.000.000 37 Đặt mua
43 Vinaphone 08.22.03.1998 12.000.000 42 Đặt mua
44 Vinaphone 08.19.19.1985 13.600.000 51 Đặt mua
45 Vinaphone 08.23.08.1990 12.000.000 40 Đặt mua
46 Vinaphone 0823.88.5678 14.000.000 55 Đặt mua
47 Vinaphone 083.666.1984 10.000.000 51 Đặt mua
48 Vinaphone 08.8686.1982 11.600.000 56 Đặt mua
49 Vinaphone 091.456.1995 11.000.000 49 Đặt mua
50 Vinaphone 091.666.2005 16.000.000 35 Đặt mua
51 Vinaphone 0829.262.262 14.000.000 39 Đặt mua
52 Vinaphone 08.5558.7979 16.000.000 63 Đặt mua
53 Vinaphone 08.28.04.1986 12.000.000 46 Đặt mua
54 Vinaphone 0822.838.868 10.000.000 53 Đặt mua
55 Vinaphone 0886.9999.11 12.600.000 60 Đặt mua
56 Vinaphone 09.16.01.2004 14.000.000 23 Đặt mua
57 Vinaphone 0888.5555.11 18.000.000 46 Đặt mua
58 Vinaphone 0888.9999.23 19.000.000 65 Đặt mua
59 Vinaphone 08.18.04.1997 12.000.000 47 Đặt mua
60 Vinaphone 0832.959.959 12.000.000 59 Đặt mua
61 Vinaphone 083.7777.277 13.000.000 55 Đặt mua
62 Vinaphone 08.19.10.1998 12.000.000 46 Đặt mua
63 Vinaphone 0913.89.1984 12.000.000 52 Đặt mua
64 Vinaphone 0949.666.568 12.000.000 59 Đặt mua
65 Vinaphone 08.15.08.1982 12.000.000 42 Đặt mua
66 Vinaphone 0859.869.888 13.000.000 69 Đặt mua
67 Vinaphone 0919.10.1984 16.000.000 42 Đặt mua
68 Vinaphone 0944.08.8668 12.000.000 53 Đặt mua
69 Vinaphone 0913.96.1996 16.000.000 53 Đặt mua
70 Vinaphone 094.88888.20 20.000.000 55 Đặt mua