Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.47.47.47 68.000.000 54 Đặt mua
2 iTelecom 0876.74.6789 25.000.000 62 Đặt mua
3 iTelecom 0876.70.6789 25.000.000 58 Đặt mua
4 iTelecom 0876.41.6666 38.000.000 50 Đặt mua
5 iTelecom 087.661.7777 30.000.000 56 Đặt mua
6 iTelecom 08762.11111 60.000.000 28 Đặt mua
7 iTelecom 087.661.5555 30.000.000 48 Đặt mua
8 iTelecom 0876.94.6666 39.000.000 58 Đặt mua
9 iTelecom 087.664.3333 19.000.000 43 Đặt mua
10 iTelecom 0876.84.8888 60.000.000 65 Đặt mua
11 iTelecom 0876.84.6789 25.000.000 63 Đặt mua
12 iTelecom 087.664.6666 55.000.000 55 Đặt mua
13 iTelecom 0876.43.8888 52.000.000 60 Đặt mua
14 iTelecom 0879.07.2222 19.000.000 39 Đặt mua
15 iTelecom 0876.99.6888 18.000.000 69 Đặt mua
16 iTelecom 0876.20.6789 25.000.000 53 Đặt mua
17 iTelecom 087.642.1111 11.000.000 31 Đặt mua
18 iTelecom 0876.566.566 18.000.000 55 Đặt mua
19 iTelecom 0876.386.386 18.000.000 55 Đặt mua
20 iTelecom 0876.99.7777 50.000.000 67 Đặt mua
21 iTelecom 0876.73.8888 58.000.000 63 Đặt mua
22 iTelecom 0876.71.6789 25.000.000 59 Đặt mua
23 iTelecom 08762.00000 48.000.000 23 Đặt mua
24 iTelecom 0876.70.9999 65.000.000 64 Đặt mua