Sim Đầu Số 0966

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0966.543.152 490.000 41 Đặt mua
2 Viettel 0966.176.485 490.000 52 Đặt mua
3 Viettel 0966.917.010 490.000 39 Đặt mua
4 Viettel 096655.8679 20.000.000 61 Đặt mua
5 Viettel 0966.198.979 10.000.000 64 Đặt mua
6 Viettel 0966.218.679 8.000.000 54 Đặt mua
7 Viettel 0966.811.886 22.000.000 53 Đặt mua
8 Viettel 0966.862.579 10.000.000 58 Đặt mua
9 Viettel 0966.269.179 10.000.000 55 Đặt mua
10 Viettel 0966.63.8998 15.000.000 64 Đặt mua
11 Viettel 0966.95.1102 10.000.000 39 Đặt mua
12 Viettel 0966.399.279 15.000.000 60 Đặt mua
13 Viettel 0966.376.779 8.000.000 60 Đặt mua
14 Viettel 0966.885.179 10.000.000 59 Đặt mua
15 Viettel 0966.189.679 10.000.000 61 Đặt mua
16 Viettel 0966.966.168 30.000.000 57 Đặt mua
17 Viettel 0966.39.2379 10.000.000 54 Đặt mua
18 Viettel 0966.512.386 8.000.000 46 Đặt mua
19 Viettel 0966.381.886 10.000.000 55 Đặt mua
20 Viettel 0966.288.568 15.000.000 58 Đặt mua
21 Viettel 0966.378.939 8.000.000 60 Đặt mua
22 Viettel 0966.079.279 10.000.000 55 Đặt mua
23 Viettel 0966.119.279 10.000.000 50 Đặt mua
24 Viettel 0966.185.679 8.000.000 57 Đặt mua