Sim Đầu Số 0964

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0964.589.774 490.000 59 Đặt mua
2 Viettel 0964.872.733 490.000 49 Đặt mua
3 Viettel 0964.896.014 490.000 47 Đặt mua
4 Viettel 0964.467.827 490.000 53 Đặt mua
5 Viettel 0964.383.261 490.000 42 Đặt mua
6 Viettel 0964.819.985 490.000 59 Đặt mua
7 Viettel 0964.333.176 490.000 42 Đặt mua
8 Viettel 0964.994.752 390.000 55 Đặt mua
9 Viettel 0964.999.222 65.000.000 52 Đặt mua
10 Viettel 0964.12.8888 288.000.000 54 Đặt mua
11 Viettel 0964.18.18.18 168.000.000 46 Đặt mua
12 Viettel 0964.27.11.02 3.090.000 32 Đặt mua
13 Viettel 0964.30.9889 2.890.000 56 Đặt mua
14 Viettel 0964.841.686 2.790.000 52 Đặt mua
15 Viettel 0964.18.01.87 2.850.000 44 Đặt mua
16 Viettel 0964.9999.70 4.500.000 62 Đặt mua
17 Viettel 0964.084.668 2.850.000 51 Đặt mua
18 Viettel 0964.173.868 2.890.000 52 Đặt mua
19 Viettel 0964.1111.50 2.790.000 28 Đặt mua
20 Viettel 0964.023.000 2.790.000 24 Đặt mua
21 Viettel 0964.66.1981 2.850.000 50 Đặt mua
22 Viettel 0964.974.688 2.790.000 61 Đặt mua
23 Viettel 0964.533.239 1.990.000 44 Đặt mua
24 Viettel 0964.001.968 2.790.000 43 Đặt mua