Sim Đầu Số 0704

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.0440.7676 1.300.000 41 Đặt mua
2 Mobifone 0704.45.2002 1.000.000 24 Đặt mua
3 Mobifone 0704.52.7700 700.000 32 Đặt mua
4 Mobifone 07.0440.5995 1.100.000 43 Đặt mua
5 Mobifone 07.0440.6969 1.300.000 45 Đặt mua
6 Mobifone 0704.45.5959 1.200.000 48 Đặt mua
7 Mobifone 07.0440.3737 1.300.000 35 Đặt mua
8 Mobifone 07.0440.4646 1.200.000 35 Đặt mua
9 Mobifone 0704.45.9797 950.000 52 Đặt mua
10 Mobifone 0704.45.0099 850.000 38 Đặt mua
11 Mobifone 07.0440.7667 980.000 41 Đặt mua
12 Mobifone 07.0440.5858 1.300.000 41 Đặt mua
13 Mobifone 07.0440.7878 1.300.000 45 Đặt mua
14 Mobifone 07.0440.0123 1.800.000 21 Đặt mua
15 Mobifone 0704.51.9449 950.000 43 Đặt mua
16 Mobifone 07.0440.6699 1.200.000 45 Đặt mua
17 Mobifone 0704.45.8080 950.000 36 Đặt mua
18 Mobifone 07.0440.7788 1.300.000 45 Đặt mua
19 Mobifone 07.0440.1771 1.150.000 31 Đặt mua
20 Mobifone 07.0440.6767 1.300.000 41 Đặt mua
21 Mobifone 07.0440.7007 1.300.000 29 Đặt mua
22 Mobifone 0704.45.9898 800.000 54 Đặt mua
23 Mobifone 07.0440.6677 1.300.000 41 Đặt mua
24 Mobifone 0704.45.7997 850.000 52 Đặt mua