Sim Đầu Số 0386

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03.8668.1993 10.000.000 53 Đặt mua
2 Viettel 0386.52.6668 10.000.000 50 Đặt mua
3 Viettel 03.8668.1995 10.000.000 55 Đặt mua
4 Viettel 0386.11.8688 10.000.000 49 Đặt mua
5 Viettel 0386.2222.82 10.000.000 35 Đặt mua
6 Viettel 0386.888.186 10.000.000 56 Đặt mua
7 Viettel 0386.988.222 6.000.000 48 Đặt mua
8 Viettel 0386.88.8668 65.000.000 61 Đặt mua
9 Viettel 03.8688.1368 20.000.000 51 Đặt mua
10 Viettel 0386.986.968 10.000.000 63 Đặt mua
11 Viettel 0386.3333.15 2.790.000 35 Đặt mua
12 Viettel 0386.9999.80 2.790.000 61 Đặt mua
13 Viettel 0386.9999.16 5.400.000 60 Đặt mua
14 Viettel 0386.771.368 2.950.000 49 Đặt mua
15 Viettel 0386.3333.17 2.850.000 37 Đặt mua
16 Viettel 03.8686.2019 7.050.000 43 Đặt mua
17 Viettel 038627.888.9 2.850.000 59 Đặt mua
18 Viettel 0386.8888.05 4.390.000 54 Đặt mua
19 Viettel 0386.106.668 2.350.000 44 Đặt mua
20 Viettel 038.6969.789 7.790.000 65 Đặt mua
21 Viettel 0386.008.886 2.790.000 47 Đặt mua
22 Viettel 0386.19.11.02 3.090.000 31 Đặt mua
23 Viettel 0386.055.568 1.950.000 46 Đặt mua
24 Viettel 0386.7777.67 5.250.000 58 Đặt mua