Sim Đầu Số 0343

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0343.551.479 390.000 41 Đặt mua
2 Viettel 0343.945.139 390.000 41 Đặt mua
3 Viettel 0343.368.386 4.390.000 44 Đặt mua
4 Viettel 0343.888.878 13.400.000 57 Đặt mua
5 Viettel 0343.299.979 2.890.000 55 Đặt mua
6 Viettel 0343.168.179 4.390.000 42 Đặt mua
7 Viettel 0343.66.1993 2.390.000 44 Đặt mua
8 Viettel 0343.666.886 18.000.000 50 Đặt mua
9 Viettel 0343.939.678 3.000.000 52 Đặt mua
10 Viettel 0343.886.986 4.390.000 55 Đặt mua
11 Viettel 0343.88.1988 5.400.000 52 Đặt mua
12 Viettel 0343.386.668 4.390.000 47 Đặt mua
13 Viettel 0343.338.668 8.850.000 44 Đặt mua
14 Viettel 0343.979.989 10.800.000 61 Đặt mua
15 Viettel 0343.959.969 5.400.000 57 Đặt mua
16 Viettel 0343.663.979 5.250.000 50 Đặt mua
17 Viettel 0343.993.979 5.250.000 56 Đặt mua
18 Viettel 0343.099.979 2.890.000 53 Đặt mua
19 Viettel 0343.8888.28 13.300.000 52 Đặt mua
20 Viettel 0343.048.000 1.090.000 22 Đặt mua
21 Viettel 0343.012.789 8.890.000 37 Đặt mua
22 Viettel 034359.888.9 2.000.000 57 Đặt mua
23 Viettel 0343.13.05.98 1.090.000 36 Đặt mua
24 Viettel 0343.879.979 4.390.000 59 Đặt mua